Start Aktuellt Om företaget Kurser & föreläsningar Engelska Våra tjänster Målgrupper Kontakt

Välkommen till företaget med
specialkompetens inom dyslexi!

Vi utbildar och handleder personer som möter barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 

Vi kartlägger/utreder läs- och skrivförmågan hos dyslektiker för att tillsammans hitta framgångsrika personliga inlärningsstrategier.

 

Vi erbjuder dyslektiker studiestöd.

 

Kunskap gör skillnad!

 

 

p1040266.jpg