Start Aktuellt Om företaget Kurser & föreläsningar Engelska Våra tjänster Målgrupper Kontakt

Elevassistenten i skolan

Miniföreläsningar om uppdraget som elevassistent i grundskolan.
Vad innebär diagnoserna ADHD, språkstörning, AST och svag teoretisk begåvning? Hur bemöter man elever med dessa diagnoser? Information, tankar, diskussioner och konkreta tips!

Målgrupp: Elevassistenter och pedagoger i grundskolan.

Dyslexi och andra språkproblem hos vuxna

En föreläsning kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för pedagoger som arbetar med vuxna studerande och som  önskar fördjupade kunskaper kring dyslexi och hur man kan hjälpa de studerande till framgångsrika studiestrategier.

Målgrupp: Pedagoger som arbetar inom KomVux, SFI och språkintroduktion.

Studiestöd  

Intresserad av privatundervisning/studiestöd?

bockerNu har vi möjlighet att välkomna fler elever i alla åldrar.

Hör av dig till oss för ett kostnadsfritt möte då vi tillsammans tittar på era behov

och hur vi kan hjälpa er.

Läs mer här>>>

Kompensatoriska hjälpmedel ur ett pedagogiskt pespektiv

För att underlätta läs- och skrivprocessen för personer med dyslexi finns det idag på marknaden en mängd olika databaserade program. För att det ska fungera bra ute på skolorna är det viktigt att pedagogerna som träffar eleverna är väl insatta i hur programmen fungerar.

Vi erbjuder en tre timmars demonstration av väl fungerande program där ni också kommer att få möjlighet att testa dem.

Intresserad? Kontakta oss för vidare information.      

  

             _84_img_8318.jpg