Studiestöd

Vårt program för studiestöd syftar till att ge eleven de verktyg som han eller hon behöver för att själv klara av

sina studier på bästa sätt. Olika elever har olika förutsättningar och behov.

Så här går det till

Den som behöver stöd kommer till oss regelbundet en till två timmar per vecka. För vissa elever kan en termin vara tillräcklig medan andra behöver längre tid. Dessa processer tar tid och det är individuellt från elev till elev hur lång tid som behövs.

Efter en utredning erbjuder vi Studiepaket, där vi arbetar med det som elever specifikt behöver träna på. Ett Studiepaket omfattar 10 timmar och vi kommer överens om när och hur ofta elever ska komma till oss.

Kostnad: 6 000 kronor

938286_blog-2.jpg